400 milionów złotych na aktywizację dolnośląskich bezrobotnych.

10 stycznia 2016 14:00. źródło: www.kurier.pap.pl, fot.: fotolia.pl

Tematy: 


Ponad 400 mln zł tylko w 2016 r. trafi na dolnośląski rynek pracy. Tak wynika z Regionalnego planu działania na rzecz zatrudnienia na 2016 r. Właśnie kończą się konsultacje projektu dokumentu, który według planu jeszcze w styczniu może przyjąć zarząd województwa dolnośląskiego.

W ostatnich latach podjęliśmy wiele działań na rzecz zwalczania bezrobocia, które jeszcze przeszło 2 lata temu wynosiło 15%. Obecnie na Dolnym Śląsku jest ono rekordowo niskie i sięga 8,5%. To bardzo dobry wynik w skali kraju i plasuje nas blisko woj. mazowieckiego. Będziemy kontynuować te działania poprawiając sytuację na rynku pracy. Tylko w tym roku zainwestujemy w różnego rodzaju programy wsparcia osób poszukujących pracy kwotę ponad 400 mln zł – zapowiada Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Mimo, że stopa bezrobocia w województwie jest rekordowo niska, to do zrobienia jest jeszcze sporo. Stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku pod koniec 2015 r. spadła do 8,5%, a w skali kraju jest to 9,6%.

Na szczególną pomoc w 2016 r. będą mogli liczyć długotrwale bezrobotni – najliczniejsza grupa wśród Dolnoślązaków bez pracy, a także bezrobotne osoby powyżej 50 lat, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni do 30. roku życia. Co więcej szczególnym wsparciem zostaną objęci bezrobotni bez żadnego doświadczenia zawodowego, osoby niepełnosprawne, a także rodzice najmłodszych.

REKLAMA

Do dyspozycji będą bony stażowe i szkoleniowe, kursy, a także dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. W 2016 r. przedsiębiorcy mogą liczyć na jeszcze większe wsparcie w przypadku zatrudniania bezrobotnych, planowane jest również zatrudnienie socjalne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, czy też prace w ramach spółdzielni socjalnych. Na te działania przeznaczonych zostanie 403,9 mln zł.

Realizacja dolnośląskiej polityki rynku pracy w 2016 roku możliwa jest dzięki wielu źródłom finansowania. Tak duże pieniądze pochodzić będą z Funduszu Pracy, budżetów samorządów, a także Europejskiego Funduszu Społecznego (dystrybucja w ramach m. in. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), a także Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych YEI – wyjaśnia Andrzej Kosiór, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

 

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 10 stycznia 2016 14:00
`